Ungdomskontoret
Rådgivning 
Her er du: > Arbejdsgiver > Årlig arbejsmiljødrøftelse
 

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 

Print

I alle virksonheder skal arbejdsgiveren i samarbejde med medarbejderne en gang årligt tale om virksomhedens arbejdsmiljø. Her skal I sammen tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. i skal finde ud af hvilke udfordringer der er i virksomhedens arbejdsmiljø og på den baggrund lægge en plan for, hvordan I det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø.

Hvis arbejdstilsynet kommer på besøg, skal I kunne dokumenterer skriftligt, at I har holdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse. I afgør selv, hvordan i dokumenterer det, I kan fx bruge et skema fra arbejdstilsynet eller noterer det i jeres arbejdspladsvurdering. i skal skrive hvornår drøftelsen fandt sted og hvem der deltog.

Jeres første arbejdsmiljødrøftelse skal være afholdt senst d. 1. oktober 2011. Når arbejdstilsynet kommer på besøg efter denne dato, vil I blive spurgt om den er blevet afholdt. Hvis det ikke er tilfældet, har i 3 mdr. til at gøre det. hvis i stadig ikke har holdt drøftelsen inden for tre måneder risikerer i et påbud.

 

Man skal igennem følgende punkter på den årlige arbejdsmiljødrøftelse:

1) Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år

2) Fastlægge hvordan samarbejdet skal foregå

3) Vurdere om det foregående års mål er nået

4) Fastlægge mål for det kommende års samarbejde

5) Hvis I er under 10 ansatte og ikke har en AMO, skal I også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.

 

Ideen med arbejdsmiljødrøftelsen er, at I får talt om, hvordan det forgangne år er gået, og hvilke arbejdsmiljøopgaver og - udfordringer I eventuelt har i fremtiden. det skal I bl.a. gøre for at finde ud af om den måde, I har planlagt jeres samarbejde om arbejdsmiljø på, er tilstrækkelig til at løse opgaverne.

Kilde: arbejdstilsynet.

 

LandboUngdom

Følg med i de lokale aktiviteter på www.landboUngdom.dk

 Region Viborg LandboUngdom og Ungdomskontoret er støttet af midler fra EU og FødevareErhverv.