Ungdomskontoret
Rådgivning 
Her er du: > Elev i landbruget > Merit i landbrugsuddannelsen
 

Merit i Landbrugsuddannelsen 

Print

Afkortning af uddannelsestiden

En elev, der har gennemført en del af en uddannelse, eller som i øvrigt har uddannelsesmæssige forudsætninger på grundlag af anden uddannelse eller beskæftigelse, kan stige på en uddannelse på grundlag af en individuel vurdering af elevens kompetencer.

Praktikuddannelsen
Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug kan for elever, der på grund af tidligere uddannelse eller beskæftigelse har særlige forudsætninger, træffe afgørelse om afkortning af praktikuddannelsen, enten i forbindelse med aftaleindgåelsen eller senere. Udvalget kan derudover, når særlige omstændigheder taler for det, træffe afgørelse om afkortning af praktikuddannelsen.

Anmodning om afkortelse af praktikuddannelsen skal ske skriftligt til Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug med oplysning om fuldstændig navn og adresse, cpr. nr., beskrivelse af tidligere uddannelse eller beskæftigelse, herunder periode, arbejdsopgaver m.m. Anmodningen skal vedlægges dokumentation for uddannelse eller beskæftigelse eksempelvis uddannelsesbevis, lønsedler, anbefaling eller tilsvarende.

Skoleundervisningen
Ved fastsættelse af skoleundervisning skal elever have merit for tidligere gennemførte uddannelser eller dele heraf samt elevens reelle kvalifikationer i øvrigt. Det er skolen, som træffer afgørelse om fritagelse for dele af skoleundervisningen på grundlag af anden uddannelse eller øvrige kvalifikationer. 

Bekendtgørelsen
Oversigt over, hvilke uddannelsesmæssige eller beskæftigelsesmæssige forudsætninger, der kan begrunde, at skolen efter ansøgning kan fritage for dele af uddannelsen til faglært landmand, jf. § 6, stk. 1.
Se hele bekendtgørelsen her.

 

Download skema til ansøgning om merit i landbrugssuddannelsen 

LandboUngdom

Følg med i de lokale aktiviteter på www.landboUngdom.dk

 Region Viborg LandboUngdom og Ungdomskontoret er støttet af midler fra EU og FødevareErhverv.