Ungdomskontoret
Rådgivning 
Her er du: > Arbejdsgiver > Fagkurser
 

LandboUngdoms Fagkurser 2012 

Print
 
 
  
Lidt om vore fagkurser
Undervisningen på LandboUngdoms fagkurser, er en blanding af staldundervisning, markvandringer, bedriftsbesøg og klasseundervisning. Emnerne der arbejdes med i undervisningen, er reelle og konkrete problemstillinger, som dem landbrugsmedarbejderne møder i hverdagen. Konsulenter fra regionens landbocentre, rådgivningsvirksomheder og konsulenter står både for den teoretiske og praktiske undervisning.

På grund af regionens størrelse vil vi forsøge at oprette to hold; et nord- og sydhold med Skive som delingspunkt. Der skal være minimum 12 elever på et kursushold, for at det gennemføres.


Målgruppe og formål
Kurserne henvender sig primært til landbrugselever, der har afsluttet 1. hovedforløb, samt været i praktik på en landbrugsvirksomhed i minimum 10 mdr. Alle interesserede er selvfølgelig velkommen til at deltage i kurserne, uanset deres faglige baggrund. De må blot acceptere niveauet, der er tilpasset elever på vej mod 2. hovedforløbs.
 
Formålet med kurserne er, at give kursisterne en større indsigt i det arbejde de udfører på deres praktiksted. Formålet er også at give dem en forståelse for, hvad deres arbejdsindsats betyder for resultatet på bedriften. Desuden er det LandboUngdoms hensigt, gennem fagkurserne, at styrke de elever fagligt, der skal på 2. hovedforløb.
 
 
Kursusforløb
Kurserne starter som udgangspunkt i vinterhalvåret – gerne i oktober eller november. Aktuel Planteproduktion starter typisk i begyndelsen af vækstsæsonen. Kurserne strækker sig over 10 kursusaftener á 3 timer (á 45 min) – i alt 30 timer. Typisk er det fra kl. 19.00 til 22.00.
 
Deltagerne skal deltage i mindst 80 % af undervisningen for at få udstedt et bevis.
 
Ungdomskontoret står som kursusleder og har ansvaret for den praktiske del; såsom bestilling af materialer, mødelokale, forplejning, fakturering, udstedelse af bevis mm.
 
Kurserne afsluttes med en selvstændig kursusopgave, som udarbejdes på baggrund af et selvvalgt emne.
 
 
Ring og hør nærmere om priser og vilkår
Kontakt Ungdomskonsulent Ole Ebbesen
tlf. 87281840
 
       
  
 

 

 

DSC02341.JPG

DSC02354.JPG

Besøg Carl Ejner 016.JPG

fed JD.jpg

 Kornmark-1 til web.jpg

 

 

  >>> Online tilmelding
 

 
 

 

 

LandboUngdom

Følg med i de lokale aktiviteter på www.landboUngdom.dk

 Region Viborg LandboUngdom og Ungdomskontoret er støttet af midler fra EU og FødevareErhverv.